Noson o Gerdd a Chan yng Nghwmni Merched Glannau'r Gwendraeth (music and song)

An evening of Music and song in the company of Cor Merched Glannau'r Gwendraeth with SA15 (Stage school, Llanelli ) and "Lleisiau Hardd", a mixed youth choir.
To be held on Friday, November 25th at 7:30 pm in Pontyates Welfare Hall.
Admission £7:00 for adults and £3:00 for school children. (Price includes light refreshments and a drink.You may bring a bottle if you choose.)
Tickets available from choir members or phone 01269 861922.

Noson o Gerdd a Chan yng Nghwmni Merched Glannau'r Gwendraeth gyda SA15 (Theatr Cerdd Llanelli) a Chor Ieuenctid cymysg "Lleisiau Hardd". Yn Neuadd Lesiant Pontyates ar Nos Wener, Tachwedd 25ain am 7:30 yr hwyr. Pris mynediad yn £7:00 / £3:00 i blant ysgol ( yn cynnwys lluniaeth ysgafn a diod ). Croeso i chi ddod a photel. Tocynnau oddiwrth aelodau'r Cor, neu ffoniwch 01269 861922.

Comments

Popular posts from this blog

New appointment at Bay TV Swansea

There’s a new ‘master of the house’ at Llanelli’s No1 tourist attraction

Special roast Sunday lunches back on menu at Llanelly House