Noson o Gerdd a Chan yng Nghwmni Merched Glannau'r Gwendraeth (music and song)

An evening of Music and song in the company of Cor Merched Glannau'r Gwendraeth with SA15 (Stage school, Llanelli ) and "Lleisiau Hardd", a mixed youth choir.
To be held on Friday, November 25th at 7:30 pm in Pontyates Welfare Hall.
Admission £7:00 for adults and £3:00 for school children. (Price includes light refreshments and a drink.You may bring a bottle if you choose.)
Tickets available from choir members or phone 01269 861922.

Noson o Gerdd a Chan yng Nghwmni Merched Glannau'r Gwendraeth gyda SA15 (Theatr Cerdd Llanelli) a Chor Ieuenctid cymysg "Lleisiau Hardd". Yn Neuadd Lesiant Pontyates ar Nos Wener, Tachwedd 25ain am 7:30 yr hwyr. Pris mynediad yn £7:00 / £3:00 i blant ysgol ( yn cynnwys lluniaeth ysgafn a diod ). Croeso i chi ddod a photel. Tocynnau oddiwrth aelodau'r Cor, neu ffoniwch 01269 861922.

Comments

Popular posts from this blog

New appointment at Bay TV Swansea

Could you be the next Richard Branson or Alan Sugar?

Special roast Sunday lunches back on menu at Llanelly House