Latest news from the Oriel Myrddin art gallery in Carmarthen

Latest news from the Oriel Myrddin art gallery in Carmarthen - 


Clwb Llyfrau Oriel Myrddin Book Club
The Life of Rebecca Jones
Angharad Price
10 Medi // September 2014 6:00 - 7:30 with // gyda Ciara Healy
Oriel Myrddin are hosting an occasional book-club that loosely relates to the exhibition showing in the gallery. The group is friendly and informal and all are welcome to join this discussion group in the gallery setting.
Bydd Oriel Myrddin yn cynnal clwb llyfrau achlysurol; Bydd y llyfr yn cysylltu'n anffurfiol gyda’r arddangosfa. Mae croeso i chi ymuno â'r grŵp trafod anffurfiol a fydd yn cymryd lle yn yr oriel.
Free // mynediad am ddim 


For young people aged 12-15
I bobl ifanc 12-15 oed
Join artist Daniel Trivedy; learn new techniques and push the boundaries of art-making. ArtLab will encourage thinking and talking about art, as well as offering practical sessions in the studio
Fortnightly, 2-4pm starting Saturday 20 September 2014
Sign up for ArtLab, contact the gallery for details 01267 222775
£30 per term
Booking is essential
Ymunwch â'r artist Daniel Trivedy; cyfle i ddysgu technegau newydd a gwthio wrth ffiniau’r broses o wneud celf. Bydd LabCelf yn annog trafodaeth bywiog a meddylgar am gelf, yn ogystal â chynnig sesiynau ymarferol yn y stiwdio
Pob pythefnos yn stiwdio'r oriel, 2-4pm yn dechrau ar Ddydd Sadwrn y 20 Medi 2014
Cofrestrwch ar gyfer ArtLab, cysylltwch â’r oriel am fanylion 01267 222775
£30 y tymor
Rhaid archebu lle

Oriel Myrddin’s Young Artists Club
Clwb artistiaid ifanc Oriel Myrddin


Our fortnightly Young Artists Club gives young people aged 8-11 an opportunity to experiment with a range of art techniques, explore their creativity and make friends with the gallery.
£20 per term
Booking is essential
Please contact the gallery for more information 01267 222775
Mae ein clwb i gyw artistiaid sy’n rhedeg bob pythefnos yn rhoi cyfle i bobl ifanc o’r oedran 8-11 cael arbrofi gydag ystod o dechnegau celf, archwilio eu creadigrwydd ac i wneud ffrindiau gyda’r oriel
£20 y tymor
Rhaid archebu lle
Cysylltwch â’r oriel am fwy o wybodaeth 01267 222775

Oriel Myrddin Gallery
Church Lane
Carmarthen, SA31 1LH

Comments

Popular posts from this blog

100th birthday celebration at Llanelli care home

Former Gower MP Gareth Wardell the guest speaker at Llanelli Rotary Club

New members for the 50+ Forum